Arhitektuur

Toom-Kuninga tn 26 hooned asuvad hubase miljööga Uue Maailma asumis. Nii ajaloolise hoone rekonstrueerimisel kui uue hoovihoone kavandamisel pidasime oluliseks tundlikult sulanduda väljakujunenud keskkonda, kus tugeva ruumilise konteksti loovad eelkõige 19. ja 20. sajandi vahetusest pärinevad puitelamud ning kontrasti lisavad kaasaegsed korterelamud Toom-Kuninga tänaval.

Ajaloolise hoone rekonstrueerimisel oli eesmärgiks säilitada ja taastada selle autentne arhitektuurne ilme, mistõttu sai rohkem rõhku pandud tervikilmet loovatele detailidele. Hoone siselahenduses kaasajastati korterite planeeringud ja nende tehnilised lahendused.

Uus hoovihoone on oma vormilt naabermaja peegeldus, mille tulemusena moodustub kahe hoone vahele privaatne haljastatud hooviala. Hoovihoone kõneleb kaasaegse arhitektuuri keeles, ent omab vormi- ja materjalikäsituse poolest ühisosa olemasoleva puitasumi ehitustavaga: hoone katusekuju, puidust fassaad ja akende rütm haakuvad olemasolevate ajalooliste majadega.

Toom-Kuninga tn 26 hoonestuse ja välialade kavandamisel soovisime luua hubase keskkonna, kus uus ja vana moodustavad harmoonilise terviku.

Katerina Veerde

RAAM Arhitektid